Podrobné informace o zákonu o službách vytvářejících důvěru (dále jen ZSVD) pro elektronické transakce.

Konference přinese podrobné informace k legislativním otázkám a výhledu do roku 2020. Přednášející budou opět odborníci nejpovolanější, a to spoluautoři ZSVD, vysocí úředníci Ministerstva vnitra a partneři renomované advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Představí dopady na veřejný sektor a samosprávní celky, na životní cyklus elektronických dokumentů, uvedou typické příklady využití nových služeb vytvářejících důvěru a vysvětlí přechodná ustanovení ZSVD a jejich dopady. Před závěrečnou panelovou diskusí zazní podrobné informace k eIDAS na Slovensku.
Účastníci se též dozví aktuální informace k dění na Ministerstvu vnitra, Správě základních registrů a novinky z Bruselu. Na programu bude i předpokládaný vývoj v oblasti eGovernmentu včetně harmonogramu a novinky v oblasti novely zákona o občanských průkazech a zákona o základních registrech.